Nieuws

Terug naar het overzicht

Bericht geplaatst op:
12 Oct 2015

Waarom een maximumprijs voor huisbrandolie?

De maximumprijs of plafondprijs bepaalt hoeveel een handelaar maximaal mag aanrekenen voor een liter huisbrandolie. Het mechanisme werd ooit ingevoerd om te grote schommelingen door speculatie te vermijden. Hoe de maximumprijs tot stand komt, staat in de zogeheten “programmaovereenkomst”.

De 5 factoren die de prijs van huisbrandolie beïnvloeden

1. De prijs van de petroleumproducten: hiervoor neemt men de prijs bij het verlaten van de raffinaderij, zoals genoteerd op de markt van Rotterdam (de belangrijkste van de 7 wereldmarkten voor petroleumproducten). Deze prijs in dollar per ton wordt omgezet naar euro per 1.000 liter. De waarde van de dollar ten opzichte van de euro beïnvloedt dus ook de maximumprijs van een liter huisbrandolie.

Argus, een informatiecentrum voor energieprijzen, publiceert dagelijks de prijzen van de afgewerkte petroleumproducten. Gemiddeld wordt de maximumprijs van de huisbrandolie voor iets meer dan 60% bepaald door de prijs van het petroleumproduct zelf.

2. De distributiemarge dekt alle transport- en opslagkosten van huisbrandolie, van de raffinaderij tot de levering aan klanten, inclusief marketing- en promotiekosten. Het gaat om een vast bedrag, dat niet wijzigt wanneer de prijs van de petroleumproducten schommelt. De marge wordt twee keer per jaar geïndexeerd, op 1 april en 1 oktober, volgens een formule uit de programmaovereenkomst. De distributiemarge maakt iets meer dan 10% van de maximumprijs van een liter huisbrandolie uit.

3. De APETRA-bijdrage: dit is het bedrag dat gestort wordt aan het Petroleumagentschap (APETRA), dat de bevoorradingszekerheid van ons land verzekert. Het bedrag wordt ieder kwartaal geïndexeerd en het stemt overeen met ongeveer 1,5% van de maximumprijs van een liter huisbrandolie.

4. De bijdrage aan het Sociaal Verwarmingsfonds: dit Fonds betaalt gedeeltelijk de verwarmingsfactuur van personen in een moeilijke financiële situatie. De middelen van het fonds komen uit een vaste solidariteitsbijdrage (€ 0,0016/liter) op alle petroleumproducten voor verwarming.

5. De belastingen: het betreft de accijnzen, de energiebijdrage en de btw (die 21% bedraagt voor alle hogervermelde factoren). Samen wegen de belastingen voor meer dan 20% door in de maximumprijs van een liter huisbrandolie. Bij bestellingen van minder dan 2.000 liter komt er nog een extra bijdrage bij de maximumprijs per liter.

Goed om te weten: er bestaat een maximumprijs voor huisbrandolie, maar geen minimumprijs. Uw leverancier mag dus vrij zijn prijs bepalen, zolang hij maar niet meer vraagt dan de maximumprijs.

 

Bronnen: FOD Economie, Belgische Petroleumfederatie

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!