Nieuws

Terug naar het overzicht

Bericht geplaatst op:
22 Jul 2018

Verbod op verkoop mazoutketels zal consument op torenhoge kosten jagen, duizenden jobs kosten en het milieu geenszins ten goede komen !

Datum: 
22 jul 2018
Auteur: 
Johan Mattart


Vlaamse regering  getuigt van misprijzen voor sector en etaleert een manifest gebrek aan dossierkennis.

Dat weinig gefundeerde beslissingen meestal tijdens marathonvergaderingen genomen worden, is helaas eens te meer gebleken.  Tijdens de 'superministerraad' van de Vlaamse regering  van 20 juli jl., die niet minder dan 20 uur (!) duurde, werd - zonder enig overleg met de sector - zomaar eventjes beslist om de verkoop van mazoutketels in Vlaanderen te verbieden vanaf 2021...

Waar het Energiepact nog voorzag in een dergelijk verbod vanaf 2035, vond minister Tommelein het blijkbaar nodig om dat verbod over minder dan 30 maand al te laten ingaan. Enig overleg met de sector hierover was voor de voluntaristische politicus  - die op de groene golf surfend, blijkbaar reeds in verkiezingsmodus verkeert of last heeft van een zonneslag - niet nodig.  Of dit zo'n verstandige beslissing was, is maar zeer te betwijfelen.  Dit zegt in elk geval boekdelen over de wijze waarop hier te lande aan politiek wordt gedaan ...

De gevolgen van deze irrationele beslissing zijn hallucinant, zowel voor de burger, de sector als het milieu.

Wat de burger betreft, zal deze de facto verplicht zijn aan te sluiten op warmtenetten, die voor gans Vlaanderen  momenteel amper 47 km lang zijn ....  Een propaantank plaatsen is een alternatief, doch deze optie is niet voor iedereen haalbaar gezien de te respecteren veiligheidsafstanden. Een warmtepomp dan maar ? Waarom niet ? Een investering van ongeveer 20.000 euro .... maar - troost u - volgens Tommelein  snel terugverdiend. Daar een warmtepomp gevoed wordt met electriciteit (al dan niet duurzaam opgewekt) is het ons een raadsel - gezien de torenhoge prijs voor electriciteit in België - wanneer een dergelijke investering ooit kan worden terugverdiend.  Vraag is ook of - gezien het jaarlijks terugkerend probleem van een dreigend stroomtekort in de winter - de warmtepomp wel zal functioneren op de momenten dat deze moet werken ...

Wat de sector betreft, is dit verbod niet meer dan de doodsteek voor de honderden familiale ondernemingen die huisbrandolie leveren. Rechtstreeks zijn naar schatting 5.000 jobs bedreigd; wanneer echter rekening gehouden wordt met de toeleveranciers, gaat het over meerdere tienduizenden jobs ... 

Wat tenslotte het milieu betreft, is de beslissing van de Vlaamse regering ook op dit vlak nefast. Blijkbaar hebben de ‘excellenties’ geen weet van de inspanningen die de sector doet om de ecologische voetafdruk van verwarmen met mazout te reduceren.  Naast de steeds betere producteigenschappen (sinds 2016 zwavelarm), investeert de sector in zeer performante stooktoestellen (die tot 40 % energiezuiniger zijn). Daarnaast wordt ook volop ingezet op hybride verwarmingssystemen, waarbij mazoutverwarming gecombineerd wordt met hernieuwbare energie (cf. zonneboilers). Momenteel wordt ook geïnvesteerd in R&D omtrent synthetische vloeibare brandstoffen, die hernieuwbaar en volledig CO2-neutraal zijn (cf HVO). Door de beslissing van de Vlaamse regering dreigen deze investeringen te worden stopgezet. Maar ook voor de burger wordt het verboden om nog te investeren in performantere verwarmingstoestellen. Zo zou het vanaf 2021 niet meer toegestaan zijn een oude mazoutketel te vervangen door een hoogrendementsketel die 40% minder verbruikt en dus ook 40% minder uitstoot …  Is dat dan zo’n wijze beslissing die het milieu ten goede komt ?

Hoe dan ook, Brafco zal deze beslissing met alle mogelijke middelen aanvechten. Het belooft een hete herfst te worden.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

http://www.brafco.be/nl/nieuws/verbod-op-verkoop-mazoutketels-zal-consument-op-torenhoge-kosten-jagen-duizenden-jobs-kosten

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een prijsofferte. Contacteer ons!